Praca z dziewczyn(k)ami w spektrum autyzmu. Szkolenie dla kadry pedagogicznej

Tytuł szkolenia: Dziewczyn(k)a w spektrum autyzmu. Zauważyć. Zaakceptować. Wesprzeć.

Dla kogo: adresatami szkolenia są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inni specjaliści pracujący w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym również w placówkach specjalistycznych i terapeutycznych.

Cel szkolenia:
Szkolenie pozwoli osobom uczestniczącym na zapoznanie się z charakterystyką dziewczęcego profilu spektrum autyzmu. Formuła szkolenia zawierać będzie zarówno doświadczenie specjalistyczne, jak i odwołania do perspektywy samorzeczniczej (perspektywy osoby w spektrum autyzmu) oraz perspektywy rodzicielskiej. Jednym z zadań szkolenia będzie uwrażliwienie uczestników na każdą z trzech perspektyw.
Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę teoretyczną jak i praktyczne rozwiązania gotowe do zastosowania w pracy z dziewczętami na terenie szkoły.

Zagadnienia:
Podczas szkolenia członkowie Rady Pedagogicznej dowiedzą się:

• czym jest autyzm, a czym neuroróżnorodność,
• jak wygląda proces diagnozy spektrum autyzmu,
• jak być wrażliwym na dziewczęcy profil spektrum autyzmu,
• w jaki sposób budować relacje z dziewczętami w spektrum autyzmu,
• dlaczego warto zadbać o bezpieczeństwo emocjonalne na terenie placówki,
• jak zapewnić dobrostan sensoryczny w szkole,
• dlaczego osoby w spektrum autyzmu często wspominają szkołę jako traumatyczne doświadczenie,
• jak prowadzić twórczo zajęcia oraz programy szkolne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dziewcząt w spektrum autyzmu,
• jak współpracować z rodzicami dzieci w spektrum autyzmu,
• jaki potencjał kryje się w komunikacji.

Szkolenie przewiduje formułę pytań i odpowiedzi, dyskusję, a także pracę z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Przestrzenią szkolenia jest platforma Zoom.

Czas trwania: 4 godziny zegarowe (lub do indywidualnego ustalenia).

Zapoznaj się z naszą ofertą, znajdź dla siebie warsztat

Podoba Ci się to, co robimy?

Fundacja Dziewczyny w Spektrum
ul. Lipowa 3D
30-702 Kraków

KRS: 0000880839
mail: fundacja@dziewczynywspektrum.pl

numer konta Nest Bank
30 1870 1045 2078 1069 4517 0001