Szkolenie z dostępności instytucji kultury dla osób neuroatypowych

Szkolenie przeznaczone dla pracowników ośrodków kultury, muzeów, teatrów i innych instytucji kultury. Podczas szkolenia omawiamy dostępność zarówno oferty dla odbiorców neuroatypowych, jak i dostępność samej instytucji (budynek, komunikacja pracowników z odbiorcami, adaptacje). Możliwy jest również moduł dotyczący zatrudniania osób neuroatypowych w instytucji kultury.

Zakres tematyczny:

1. Osoby w spektrum autyzmu jako odbiorcy instytucji kultury

Osoby neuroatypowe, w tym osoby w spektrum autyzmu: specyfika funkcjonowania
Bariery i potrzeby osób w spektrum autyzmu w przestrzeni publicznej
Komunikacja społeczna osób w spektrum autyzmu
Dobre praktyki w instytucji kultury w obszarze dostępności dla osób neuroatypowych
Rekomendacje dla instytucji kultury

2. Instytucja kultury jako miejsce pracy dla osób w spektrum autyzmu

Główne wyzwania dla osób w spektrum autyzmu w miejscu pracy
Bariery i potrzeby osób w spektrum autyzmu w miejscu pracy
Dostosowanie rekrutacji i miejsca pracy do potrzeb osób w spektrum autyzmu
Rekomendacje dla współpracowników/czek osób w spektrum autyzmu

Zapoznaj się z naszą ofertą, znajdź dla siebie warsztat

Podoba Ci się to, co robimy?

Fundacja Dziewczyny w Spektrum
ul. Lipowa 3D
30-702 Kraków

KRS: 0000880839
mail: fundacja@dziewczynywspektrum.pl

numer konta Nest Bank
30 1870 1045 2078 1069 4517 0001