Kategorie
dziewczyny

Grupa samopomocowa dla dorosłych kobiet w spektrum autyzmu

Kategorie
dziewczyny

Grupa rozwojowa dla dziewczyn w spektrum autyzmu w wieku 13-15 lat

Kategorie
dziewczyny

Grupa rozwojowa dla dziewczyn w spektrum autyzmu w wieku 15-18 lat

Kategorie
dziewczyny

Grupa samopomocowa dla dorosłych kobiet w spektrum autyzmu